Wonen tussen stad en rivier

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad. Met ongeveer 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust, en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

Kaart van Buitenstad

Hoe komt buitenstad er mogelijk uit te zien?

De kaart hierboven is een grafische weergaven van hoe Buitenstad er mogelijk uit komt te zien.

1

Dijkwonen

2

Waterwonen

3

Kadewonen

4

Watertoren

5

Halwonen

6

Lofts

7

Parkhuis

8

Woonwerk patio's

9

Havenwonen

10

Loodswonen

11

Steegwonen

12

Pleinwonen

13

Parkwonen

Variatie aan woningen

Buitenstad krijgt ongeveer 300 woningen, waarvan de helft appartementen en de helft eengezinswoningen. Er is veel variatie: van ruime gezinshuizen tot gelijkvloerse appartementen, patiowoningen of woon-werkwoningen. De wijk is volledig gasloos. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt bepaald welk energiesysteem deze woningen gaan krijgen.

Variatie aan woningen

Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een woning. Wel kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Interesse? Abonneer op de nieuwsbrief

Planning

De ontwikkeling van Buitenstad is in volle gang. De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 3 december 2021 ingestemd met vaststelling van het bestemmingsplan van Buitenstad. In maart 2022 ontving de gemeente van de Raad van State het bericht dat er tegen het besluit beroep is ingediend. Dit levert helaas enige vertraging op voor het plan. Voordat met de verkoop en realisatie kan worden gestart worden de volgende stappen doorlopen:

  • Definitieve vaststelling bestemmingsplan

  • Sloop- en grondwerk 

  • Ontwerpfases woningen

  • Aanvraag omgevingsvergunning woningen

  • Verkoop

  • Realisatie

foto bovenaanzicht van de stad Zaltbommel met aanduiding gebied Buitenstad en de Waal

Over Buitenstad

Water, groen en dichtbij de binnenstad

Luchtfoto huidige Buitenstad

Buitenstad grenst aan de vestingwal van Zaltbommel en ligt pal naast het historisch centrum. Tegelijkertijd ligt de nieuwe wijk in een rustig gebied, in het groen aan de Waal. Met het water van de rivier aan drie kanten, en aan één kant een landelijke dijk. Dit is landelijk wonen, met uitzicht op het water en toch dichtbij de stad en uitvalswegen zoals de A2.


Scheepsbouwhistorie als inspiratiebron

Referentiebeeld scheepswerf

Op deze plek langs de Waal was eeuwenlang een haven met veel bedrijvigheid. Onderdelen van de oude scheepswerf, kraanbaan en de timmerwerkplaats herinneren nog aan die tijd. Deze historie vormt de inspiratie voor de nieuwe wijk. Sporen vanuit het verleden komen overal terug. Zo verandert de oude timmerwerkplaats in een horeca-locatie. Oude materialen en kenmerkende details worden zoveel mogelijk hergebruikt. En we zien in de wijk kadewoningen, lofts, pakhuis-appartementen, havenwoningen en dijkwoningen.


Promenade verbindt buitenstad met centrum

Zicht vanaf Bolwerk De Kat

Door de wijk en langs het water loopt één lange kade, een promenade. Aan deze promenade, aan de kant van de stad, komen winkels en horeca. Via de promenade loop je zo van Buitenstad naar het centrum van Zaltbommel of andersom.