November 2022
Beste lezer,

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel,
komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad. 
U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven
voor het project Buitenstad.
 

BUITENSTAD

WONEN TUSSEN STAD EN RIVIER

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met ongeveer 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

 

VOORTGANG ONTWIKKELING BUITENSTAD

BEROEPSPROCEDURE BESTEMMINGSPLAN

 
December 2021 heeft de gemeenteraad van Zaltbommel unaniem ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Buitenstad; de nieuwbouw op de voormalige scheepswerf nabij de binnenstad van Zaltbommel. In maart heeft de gemeente van de Raad van State bericht ontvangen dat er tegen het besluit beroep is ingesteld. De Raad van State neemt dit beroep in behandeling. Wanneer het beroep behandeld wordt is tot op heden helaas nog niet bekend. De gebruikelijke termijn hiervoor is ca. 6 tot 9 maanden. We hopen uiteraard op een spoedige behandeling. Door het ingediende beroep en de procedure bij de Raad van State wordt de planning helaas enigszins vertraagd. Zodra er meer bekend is over de voortgang dan informeren wij u hierover via de nieuwsbrief.
 
image(3).png
Afbeelding: voorbeelduitwerking van de Buitenstad
 

OP DE ACHTERGROND

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN


Door het team Buitenstad Zaltbommel wordt op de achtergrond hard gewerkt aan de voorbereidingen voorafgaand aan de verkoop en de bouw van de woningen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een duurzaam energieconcept voor de wijk, het voorbereiden van grondverbeterende werkzaamheden (bouwrijp maken) of het samenstellen van een kwaliteitsteam ter beoordeling van de ontwerpen binnen de gemeente Zaltbommel.

Zodra er meer duidelijkheid is over het bestemmingsplan, en de kaders van de toekomstige bouwmogelijkheden vastliggen, kunnen wij ook de ontwerpen van de eerste woningen opstarten.

image(6).png

Afbeelding: voorbeelduitwerking van de Buitenstad.

 
 

CONTACT

 
Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

Deze nieuwsbrief is opgesteld door Waalbommel BV en de gemeente Zaltbommel. 
Waalbommel is een samenwerking tussen 
VolkerWessels Vastgoed BV en SBB Ontwikkelen en Bouwen.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? uitschrijven