Laatste nieuws over Buitenstad Zaltbommel
Maart 2022
Beste lezer,

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel,
komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad. 
U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven
voor het project Buitenstad.
 

BUITENSTAD

Wonen tussen stad en rivier

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met ongeveer 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

 

VOORTGANG ONTWIKKELING BUITENSTAD

Beroepsprocedure bestemmingsplan

 
December vorig jaar heeft de gemeenteraad van Zaltbommel unaniem ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Buitenstad; de nieuwbouw op de voormalige scheepswerf nabij de binnenstad van Zaltbommel. Van rechtswege is er gelegenheid om tegen een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan beroep in te dienen bij de Raad van State. Op 3 maart jongstleden liep de termijn voor het indienen van een beroep tegen het bestemmingsplan Buitenstad ten einde. Op 7 maart heeft de gemeente van de Raad van State bericht ontvangen dat er tegen het besluit beroep is ingesteld. 
 
image(3).png
Afbeelding: voorbeelduitwerking van de Buitenstad
 

Versnelde beroepsprocedure

Doorlooptijd volgens crisis en herstelwet


De Raad van State neemt dit beroep nu in behandeling, De beroepsprocedure van de crisis- en herstelwet wordt gevolgd. Dit houdt in dat er een versnelde procedure wordt gevolgd. In beginsel wordt er binnen 26 weken na afloop van de beroepstermijn (3 maart) door de Raad van State uitspraak gedaan op het beroep. Naar verwachting zal dat dus medio september zijn.

 

Vervolgplanning

Door het ingediende beroep wordt de planning voor de ontwikkeling van de Buitenstad helaas enigszins vertraagd. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dit precies voor de planning van de verkoop en realisatie van de woningen betekent. Zodra hierover meer duidelijkheid is dan wordt dit via een nieuwsbrief bekend gemaakt.

 

image(6).png

Afbeelding: voorbeelduitwerking van de Buitenstad.

 

CONTACT

 
Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

Deze nieuwsbrief is opgesteld door Waalbommel BV en de gemeente Zaltbommel. 
Waalbommel is een samenwerking tussen
VolkerWessels Vastgoed BV en SBB Ontwikkelen en Bouwen.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? [UITSCHRIJVEN]