Laatste nieuws over Buitenstad Zaltbommel
November 2021
Geachte lezer,

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel,
komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad.
 

BUITENSTAD

Wonen tussen stad en rivier

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met ongeveer 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

 

VOORTGANG ONTWIKKELING BUITENSTAD

Plan aangeboden aan de gemeenteraad

 
Nadat de gemeenteraad van Zaltbommel op 10 juni 2021 heeft ingestemd met het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (DOSP) en het Beeldkwaliteitsplan (BKP) werd direct gestart met de procedure voor het Bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan is de juridische uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan Buitenstad en de grondslag voor woningen op de oude scheepswerf locatie.
Tot 8 september 2021 heeft het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn op het Ontwerp Bestemmingsplan, ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde Voorontwerp Bestemmingsplan, aanzienlijk minder zienswijzen ontvangen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk een constructieve burgerparticipatie en uitgebreide beantwoording van reacties op het Voorontwerp Bestemmingsplan.
Op 16 november 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel unaniem besloten om het Ontwerp Bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
 
image(3).png
Afbeelding: voorbeelduitwerking van de Buitenstad

Gemeenteraad

Het vaststellen van het Ontwerp Bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad van Zaltbommel vergadert in de Carrousel op 2 december aanstaande over het Ontwerp Bestemmingsplan van de Buitenstad. Op 16 december zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling.

Bekijk hier de agenda van de gemeenteraad.

 

Vervolgproces

Er is veel belangstelling voor de woningen en appartementen in project Buitenstad. Inmiddels hebben ca. 1.500 belangstellenden zich ingeschreven op de nieuwsbrief Buitenstad. We begrijpen dat u graag meer informatie wilt over de voortgang van het project, de beoogde start verkoop en de bouw van de woningen.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld wordt er een doorkijk gemaakt naar een planning voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie en de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de woningen.

Om die reden is er nu ook nog geen informatie beschikbaar over de details (oppervlakte, indeling, etc.) en verkoopprijzen van de verschillende woningen. Actuele en beschikbare informatie zal via nieuwsbrieven en de website worden gecommuniceerd.

 

image(6).png

Afbeelding: voorbeelduitwerking van de Buitenstad.

 

CONTACT

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

Deze nieuwsbrief is opgesteld door Waalbommel BV en de gemeente Zaltbommel.
Waalbommel is een samenwerking tussen

VolkerWessels Vastgoed BV en SBB Ontwikkelen en Bouwen.