Laatste nieuws over Buitenstad Zaltbommel
Oktober 2020
Deze nieuwsbrief gaat over het project Buitenstad Zaltbommel. De ontwikkelingen van Buitenstad, wat wanneer staat te gebeuren, de nieuwe website en een terugblik op het proces van het ontwerpbestemmingsplan. 
 

BUITENSTAD

Wonen tussen stad en rivier


Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met ongeveer 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.
 

VERNIEUWDE COMMUNICATIE BUITENSTAD

Nieuwe uitstraling voor het project Buitenstad


De communicatie van Buitenstad is vernieuwd. De nieuwsbrief en de website zijn in een nieuw jasje gestoken. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Op de website van Buitenstad staat informatie over het project, het proces, de planning en het laatste nieuws. Ook kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde in een woning. Het is nog niet mogelijk om in te schrijven voor een woning. 

Bekijk hier de vernieuwde website

 
62cc60f8-c418-49ea-9c2f-4dcb227c468f.png
Afbeelding: preview van de nieuwe website van Buitenstad.
 

VRIJSTELLING WATERWET BUITENSTAD

Geen waterstaatkundige functie voor Buitenstad per
1 oktober 2020


Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de ontwikkeling van Buitenstad niet belemmerend voor de ruimte van de rivier en voor de afvoer van water. Ook niet bij klimaatveranderingen in de toekomst en bij toenemende piekafvoeren van de rivier. In de Waterwet is bepaald dat voor alle werkzaamheden in een rivierbedding in Nederland een vergunning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vereist is. Voor sommige gebieden en in sommige gevallen vervalt deze vergunningsplicht. Dit geldt vanaf 1 oktober 2020 ook voor Buitenstad. De belangrijkste reden voor deze vrijstelling van het ministerie is dat het gebied van Buitenstad van ondergeschikt waterstaatkundig belang is, waardoor de vergunningsplicht vervalt. 

Lees meer >>> 
 

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN

 

Eind augustus werd een informatiebijeenkomst georganiseerd door Waalbommel BV en de gemeente Zaltbommel voor het voorontwerp-bestemmingsplan voor Buitenstad. Ruim 350 geïnteresseerden bezochten de informatiebijeenkomst.  

Reacties 

De getoonde informatie zorgde voor zowel positieve als kritische reacties over het plan en het ontwerp van de Buitenstad. Ook werden zorgen geuit over de planontwikkeling direct tegen de binnenstad van Zaltbommel aan. Veel vragen hadden betrekking op de waterveiligheid, de hoogte van de woontorens en de toekomstige woningen in de nieuwe wijk. Het voorontwerp is een belangrijke stap naar de formele procedure van het uiteindelijke bestemmingsplan voor het gebied.

Lees meer >>>

 

PLANNING

Dit is de huidige planning voor de doorlooptijd voor de bestemmingsplanprocedure van Buitenstad. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.
 

CONTACT

 
Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

Deze nieuwsbrief is opgesteld door Waalbommel BV en de gemeente Zaltbommel. 
Waalbommel is een samenwerking tussen
VolkerWessels Vastgoed BV en Smit's Bouwbedrijf.