Uitspraak beroepsprocedure Buitenstad

Terug naar overzicht

Uitspraak beroepsprocedure Buitenstad

10-11-2023

De Raad van State heeft op 8 november uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van Buitenstad Zaltbommel. Vrijwel alle bezwaren zijn door de Raad ongegrond verklaard. De planregels met betrekking tot het beschermd stadsgezicht én de bescherming van de cultuurhistorische waarden zijn niet duidelijk genoeg bevonden.

De gemeente krijgt van de Raad van State 20 weken de gelegenheid de planregels duidelijker te formuleren. Van belang is dat duidelijk wordt wat de wijze van toetsing is voor het beleid van het beschermde stadsgezicht bij nieuwbouwplannen. Na indiening van de aanpassing volgt naar verwachting de einduitspraak. Alleen als er nog vragen zijn, kan een tweede zitting aan de orde zijn.

De uitspraak van de Raad van State is in deze link terug te vinden.