Bestemmingsplan Buitenstad ter inzage

Terug naar overzicht

Bestemmingsplan Buitenstad ter inzage

08-07-2021

Op 29 juni 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel het Ontwerp Bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de Buitenstad geaccordeerd. In navolging hierop ligt het bestemmingsplan per 8 juli ter inzage. Wederom een belangrijke stap in de ontwikkeling van de voormalige scheepsbouwlocatie in Zaltbommel.

Na de unanieme goedkeuring van het definitief stedenbouwkundig ontwerp door de gemeenteraad van Zaltbommel op 10 juni is gestart met de procedure voor het bestemmingsplan. Allereerst heeft het college het ontwerp bestemmingsplan geaccordeerd. De procedure wordt vervolgd met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan.

Vanaf vandaag ligt het ontwerp bestemmingsplan formeel ter inzage. De gemeente heeft deze formele stap bekend gemaakt middels een publicatie in de Staatscourant. In verband met de zomervakantieperiode is de inzagetermijn van het bestemmingsplan met drie weken verlengd naar een periode van 9 weken. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan van 8 juli 2021 tot en met 8 september 2021 ter inzage ligt. Tijdens deze inzagetermijn is het mogelijk om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Het bestemmingsplan is online te bekijken via http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na de inzagetermijn start de procedure voor definitieve goedkeuring door de gemeenteraad met de behandeling in de raadscarrousel. Vervolgens behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan naar verwachting in de raadsvergadering van november 2021.

Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld zullen wij een doorkijk geven naar de planning en fasering voor de realisatie van de toekomstige woningen in de Buitenstad.

Publicatie Staatscourant: http://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-216480.html