Buitenstad in ontwikkeling

Terug naar overzicht

Buitenstad in ontwikkeling

21-01-2021

De inspanningen om een mooie Buitenstad te creëren gaan, ondanks de corona-beperkingen, gewoon door. Eind vorig jaar is de gemeenteraad digitaal bijgepraat over de stand van zaken. Middels een gepresenteerde video op de website van de Buitenstad kunt u alvast de sfeer van de toekomstige Buitenstad proeven. Ruim 750 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor de nieuwsbrief Buitenstad. Tot slot boog afgelopen week een werkgroep zich over leefkwaliteit en innovatie in de Buitenstad.

Werksessies: leefkwaliteit
In de Buitenstad staat leefkwaliteit centraal. Leefkwaliteit hangt samen met onderwerpen als sfeer, beleving, circulariteit en biodiversiteit, sociale contacten en veiligheid, gezondheid en welzijn en duurzaamheid. Daarom gingen gemeente Zaltbommel, het Gelders Genootschap en Waalbommel in werksessies afgelopen week dieper in op de beleving van de Buitenstad en mogelijke duurzame en innoverende energieconcepten. Ze bespraken de kansen voor een duurzame Buitenstad en de stedenbouwkundige opzet. Het doel van de bijeenkomst was het grondig analyseren van kansen en het bespreken van risico’s voor diverse onderwerpen die terugkomen in de gebiedsontwikkeling en omgeving. Speciale focus lag op het stedenbouwkundige ensemble, de beeldkwaliteit, kwaliteitsborging van het plan en de behoefte vanuit de woningmarkt. De sessies werden gehouden op initiatief van Willem Posthouwer, Wethouder milieu, duurzaamheid en economie van de gemeente Zaltbommel.
De resultaten van de werksessies worden meegenomen in de voorbereiding van het definitief stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Buitenstad en het bestemmingsplan Buitenstad.

Presentatie gemeenteraad
Eind vorig jaar is de stand van zaken van Buitenstad aan de gemeenteraad gepresenteerd tijdens een beeldvormende bijeenkomst. De beeldvormende raadsvergadering is een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraadsleden en heeft online plaatsgevonden. Zij werden onder meer op de hoogte gesteld van de procedure en de wijzigingen ten opzichte van het eerdere door de raad vastgestelde voorlopig ontwerp. Het ging ook over de invulling van participatie en het informeren van geïnteresseerde burgers. Raadsleden gingen daarna in gesprek met de stedenbouwkundigen over onder andere de veiligheid en toegankelijkheid van het openbaar gebied, de verkeer- en parkeersituatie en de verdere uitwerking van het woningbouwprogramma.

Video voorbeelduitwerking Buitenstad
De toelichting aan de gemeenteraad werd ondersteund met een video van een voorbeelduitwerking  van de Buitenstad. De video geeft op basis van het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan een indruk van de sfeer in het gebied en hoe de architectuur en de bouwvolumes eruit kunnen komen te zien. De video staat op de website van Buitenstad: https://www.buitenstad-zaltbommel.nl/, onder ‘Kaart van de Buitenstad’.

Belangstelling voor Buitenstad groot
De interesse in de Buitenstad is groot. Inmiddels hebben al meer dan 750 belangstellenden zich aangemeld voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via: https://www.buitenstad-zaltbommel.nl/aanmelden/