Veel belangstelling voor voorontwerpbestemmingsplan Buitenstad

Terug naar overzicht

Veel belangstelling voor voorontwerpbestemmingsplan Buitenstad

01-10-2020

Eind augustus werd een informatiebijeenkomst georganiseerd door Waalbommel BV en de gemeente Zaltbommel voor het voorontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse woonwijk in Buitenstad. Ruim 350 geïnteresseerden bezochten de informatiebijeenkomst.

Reacties
De getoonde informatie zorgde voor zowel positieve als kritische reacties over het plan en het ontwerp van de Buitenstad. Ook werden zorgen geuit over de planontwikkeling direct tegen de binnenstad van Zaltbommel aan. Veel vragen hadden betrekking op de waterveiligheid, de hoogte van de woontorens en de toekomstige woningen in de nieuwe wijk. Het voorontwerp is een belangrijke stap naar de formele procedure van het uiteindelijke bestemmingsplan voor het gebied.

Hoge betrokkenheid
Het hoge bezoekersaantal tijdens de informatiebijeenkomst en de 140 reacties die zijn binnengekomen op het voorontwerpbestemmingsplan geeft aan dat de inwoners van Zaltbommel zeer betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Buitenstad. Deze informatie zorgt er voor dat de plannen van Buitenstad verder ontwikkeld kunnen worden.

Coronaproof
In deze corona-tijd is het een uitdaging om een informatiebijeenkomst voor zoveel mensen goed en veilig te organiseren. De informatiebijeenkomst vond buiten plaats, naast het gemeentehuis. De bezoekers volgenden de 1,5 meter aanwijzingen goed op. Mede daardoor is de bijeenkomst een succes geworden.