Buitenstad heeft per 1 oktober 2020 geen waterstaatkundige functie meer

Terug naar overzicht

Buitenstad heeft per 1 oktober 2020 geen waterstaatkundige functie meer

06-10-2020

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de ontwikkeling van Buitenstad niet belemmerend voor de ruimte van de rivier en voor de afvoer van water. Ook niet bij klimaatveranderingen in de toekomst en bij toenemende piekafvoeren van de rivier. In de Waterwet is bepaald dat voor alle werkzaamheden in een rivierbedding in Nederland een vergunning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vereist is. Voor sommige gebieden en in sommige gevallen vervalt deze vergunningsplicht. Dit geldt vanaf 1 oktober 2020 ook voor Buitenstad. De belangrijkste reden voor deze vrijstelling van het ministerie is dat het gebied van Buitenstad van ondergeschikt waterstaatkundig belang is, waardoor de vergunningsplicht vervalt.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Zaltbommel.