Aanmelden voor een woning

Meld u aan als geïnteresseerde voor een woning in Buitenstad. Dit kan via het formulier op deze website. Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een woning.

Wilt u wonen in Buitenstad, dan is het nodig dat u ingeschreven staat voor een nieuwbouwwoning bij de gemeente. De gemeente plaatst u dan op de wachtlijst. Dit kan door naar de webpagina inschrijven bouwkavel en/of nieuwwoning te gaan. Of te bellen met de gemeente via 14 0418.